حمیرا ستارزاده Homeirasattarzadeh's Blog

ژانویه 1, 2010

بعد سوم فر گرد آینده یک نظام سیاسی

Filed under: Uncategorized — . @ 8:27 ب.ظ.

جلد نخست کتاب آرمان نامه ارد بزرگ به قلم فرزانه شیدا

جلد دوم کتاب آرمان نامه ارد بزرگ به قلم فرزانه شیدا

جلد سوم کتاب آرمان نامه ارد بزرگ به قلم فرزانه شیدا

جلد چهارم کتاب آرمان نامه ارد بزرگ به قلم فرزانه شیدا

●_ بعُد سوم آرمان نامه ارد بزرگ _●

●فرگرد آینده یک نظام سیاسی ●

همانگونه که براي گذران زندگي خود نيازمند برنامه ريزي و چهارچوبي هستيم نظام و اساس يک کشور نيز همواره در تمامي ممالک دنيا داراي برنامه ريزي ها و هدف گذاريهاي خاصي است اين برنامه را در قانون اساسي کشورها مي بينيم . قانون اساسي به مردم کشورها کمک مي کند بر اساس آن بتوانند کارکردهاي مديران را رصد کنند و نيز نقش مشارکتي خود در تعيين سرنوشت خويش را بدانند . قانون اساسي موجب مي شود نظام کشوري بدرستي گردانده واز پايه واساس نقش دولتي خود را اجرا کرده و زمينه هاي يک زندگي خوب را براي ملت ومردم فراهم آورد نياز مبرمي باين موضوع وجود دارد که پايه هاي اوليه نظام بدرستي پايه گزاري شده باشند وسود ملي و مردم نيز در درجه ي اول در قانون اساسي آن کشور رعايت شده باشد

_______از غزلیات سعدی:________

چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیست

مجموعتر از ملک رضا مملکتی نیست

گر منزلتی هست کسی را مگر آنست

کاندر نظر هیچکسش منزلتی نیست

هرکس صفتی دارد و رنگی و نشانی

تو ترک صفت کن که ازین به صفتی نیست

پوشیده کسی بینی فردای قیامت

کامروز برهنست و برو عاریتی نیست

آنکس که درو معرفتی هست کدامست؟

آنست که با هیچکسش معرفتی نیست

سنگی و گیاهی که در آن خاصیتی هست

از آدمیی به که درو منفعتی نیست

درویش تو در مصلحت خویش ندانی

خوش باش اگرت نیست که بی‌مصلحتی نیست

آن دوست نباشد که شکایت کند از دوست

بر خون که دلارام بریزد دیتی نیست

راه ادب اینست که سعدی به تو آموخت

گر گوش بداری به ازین تربیتی نیست

_______* سعدی*________

اين خود موجب قدرت ملي در سطوح جهاني مي گردد تا دولتها در برابر کشورهاي زورگو سرپا ايستاده واز نظام ملي و سياسي خود دفاع نمايد به مردم هرکشوري همانگونه که در فرگرد انتخابات ذکر شد براي انتخاب افراد مجلس مي بايست هم آگاهي کامل داده شود و هم در آزادي کامل در فکر و در انديشه برخوردار باشند و اختيار تصميم گيري را نيز آزادانه داشته باشند تا کساني را انتخاب نمايند که از لحاظ عقيدتي و فکري مناسب باورها وانديشه هاي آنها باشد , با اينوصف متوجه مي شويم که معتمدين مردم که راي آنها را کسب کرده اند بر اساس نقشه راه هر کشور که همان قانون اساسي است پيش مي روند . قانون براي همه يکسان بوده و همه در برابر آن مسئولند . دولتمردان بايد بدانند مردم همچون مديراني به آنها کار را سپرده اند تاآنها توانائي هاي خود را براي انجام امور کشور بکار گيرند .

________*شهریار*________

تا چشم دل به طلعت آن ماه منظر است

طالع مگو که چشمه ی خورشید خاور است

کافر نّه ایم وبر سرمان شور عاشقی ست

آنرا که شور عشق به سر نیست کافر است

آتش مزن به خرمن دلها که تخت جم

آیینه ی شکسته ی بخت سکندر است

بر سر درِ عمارتِ مشروطه , یادگار

نقشِ به خون نشسته ی عدل ِ مظفر است

هرجا که دلشکسته ای ودود ِ آه بّود

گر عیش شحنه آینه باشد , مُکّدر است

کیفر مده,به مافر عاشق ای صنم که کفر

با کافر از ندامت کوبنده , کیفر است

ما آرزوی عشرت فانی نمی کنیم

ما را سریر دولت باقی مُسخّر است

راه دیار مشرق وغرب زهم جداست

عاشق از اینوری ومنافق از آنور است

راه خدا پرسیتی ازاین دلشکستگی ست

اقلیم خودپرستی , از آن راه دیگر است

بگذر ز دشمنان که به محشر شود عیان

کاسباب ارتقای ستمکش, ستمگر است

در کفّه ی ترازوی حکمت, بوّد نصیب

تا فرقدان مراتب, رزق مُقدّر است

آنجا که دب به قیمت پستان نمیخرند

پستانکار نه دایه بود , دایه مادراست

یک شعر عاقلی ودگر شعر, عاشقی ست

« سعدی » یکی سخنور و« حافظ» قلندر است

بگذار, «شهریار» به گردون زند سریر

کز خاک پای « خواجه ی شیراز» افسر است

_______*شهریار*________

عشق به وطن ومیهن را زخاطر نبیریم که مام وطن چشم به منو شما دارد وملتی ودولتی میتواند به سرافرازی برسد که هماهنگ وهمدل باشند:

سروده ا ی زیبا که توسط آقاي سالار عقيلي اجرا شد است

نام جاويد وطن

صبح اميد وطن

جلوه کن در آسمان

همچو مهر جاودان

وطن اي هستي من

شور و سرمستي من

جلوه کن در آسمان

همچو مهر جاودان

بشنو سوز سخنم

که همآواز تو منم

همه جان و تنم

وطنم، وطنم، وطنم، وطنم

بشنو سوز سخنم

که نوا گر اين چمنم

همه جان و تنم

وطنم، وطنم، وطنم، وطنم

همه با يک نام و نشان

به تفاوت هر رنگ و زبان

همه با يک نام و نشان

به تفاوت هر رنگ و زبان

همه شاد و خوش و نغمه زنان

ز صلابت ايران جوان

ز صلابت ايران جوان

ز صلابت ايران جوان

سروده ا ی زیبا که توسط آقاي سالار عقيلي اجرا شد است

=====

شواهدی که نمایشگر ماندگاری و جوانی نظام سیاسی هستند :* اردبزرگ

1- همبستگی و از خود گذشتگی ملی بین توده

2- همراهی اهل فرهنگ و اندیشه با دستگاه اداره کشور

3- بالندگی و پیدایش اهل خرد

4- گردش نخبگان در اداره کشور بدون چالش گسترده داخلی

5- مهم بودن رخدادهای درونی کشور برای مردم

6- رشد سرودهای حماسی و ملی

7- امید به آینده نزد توده مردم

8- مردم اداره کنندگان کشور را پیشرو و پاک می بینند

9- بها دادن به هم دیگر برای اداره کشور بر اساس تواناییها

10- در اندیشه جوانان ، قهرمانان زنده و در زمان حال هستند .

11- دلگرمی همگانی نسبت به گذشتن از چالش های پیش روی کشور

12- پرهیز جوانان از گوشه نشینی و انزوا

13- همراهی مردم با نخبگان دستگاه فرمانروایی

شواهدی که نمایشگر فروپاشی و پیری نظام سیاسی هستند :

1- رشد هزل و جک بین مردم

2- رشد بی تفاوتی بین هنرمندان و اهل فرهنگ نسبت به دستگاه اداره کشور

3- منزوی شدن خود خواسته اهل خرد

4- سردی همگانی نسبت به رخدادهای سیاسی کشور

5- مهم شدن تحولات برون مرزی برای مردم

6- پناه بردن به غزلیات و شعر های بی بنیاد و سکر آور

7- عدم امید به آینده نزد توده

8- لکه دار شدن بزرگان و سروران توده ملت ( آنهایی که زمانی توانایی بسیج همگانی را داشته اند )

9- رشد طایفه گری در درون سیستمهای اداری و خصوصی کشور

10- پناه بردن جوانان به ابرمردان تاریخ برای پوشش ضعفهای زمان خودشان

11- نگاه شک آلود و تیره مردم به رخدادهای کشور

12- رشد گسترده صوفی منشی

13- سیر قهقرایی و دشمنی بین نخبگان مورد تایید ساختار سیاسی و توده مردم .*ارد بزرگ

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

وطن در قلب هر وطن پرستی عزیز ومحترم است باامید اتینکه وطن عزیز ما ایران نیز در نهایت شادی وسربلندی همواره موفق بوده درجهان نام آور باشد باامید بر آورده شدن این آرزو

_____قلب ایران من :_________

به نقش دلم نقش یک گربه بود

که هرکس زآن قوّت اورا ربود!

سـخن از دلــم بود و ایران من

که شد همچو این قلب ویران من

بگفـتند این گربه بس بی حـیاست

به پای محبــت بسی بی وفـاست

روایــــت به تاریخ ما این نبـود

وگر اجنــبی پا به ایران گشــود

قـدم در قـدم گفته تاریخ ما

که دشـمن شده درجهان میخ ما!

چو ایران ندارد ز هرکس هراس

شمال وجنوبش ویا ترک وفارس

ز کَّـرد وز ایـرانی وهرکه هست

هـمین مردمی پای ایران نشـست!

جوانـش چو ایرانی باخـداسـت

حـساب وکتابش زکافر جـداسـت

وگر گــربـه ایم وّ دراین سرزمـین

دراین جـایــگه حـرمت خود ببـین

توایـرانی و قـلب تو آریــاسـت

حـساب توازکل عـ-الم جـــداسـت

چـوگفتـی منـم مرد ایران زمین

ویا شیر زن ؛ مــام؛وّ همــپای دین

به ایران خـود قــلب آزاده باش

که ایران نبـیند ز دشـمن خــراش

وگررفته راهی …مشوخوار وپست

که ایران نگاهش به دست تو است!

مــنوتو اگــر درجهان ما شـویم

به عشــق و محــبت اهورا شـویم

فرزانه شیدا/یکشنبه 21 تیر 1388

___________________________

پایان ● فرگرد آینده یک نظام سیاسی●

به قلم : فرزانه شیدا

برگرفته از :

بعُد سوم (آرمان نامه ارد بزرگ) فر گرد *آینده یک نظام سیاسی*

Advertisements

نوشتن دیدگاه »

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در وردپرس.کام.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: