حمیرا ستارزاده Homeirasattarzadeh's Blog

فوریه 3, 2010

کتاب بعد سوم آرمان نامه ارد بزرگ ، فرگرد استاد

Filed under: Uncategorized — . @ 11:19 ب.ظ.

فرزانه شیدا
فرزانه شیدا نویسنده کتاب 11 جلدی
"بعد سوم آرمان نامه ارد بزرگ"


بزرگترین استاد خداوند است .ف شیدا

● بعُد سوم آرمان نامه اُرد بزرگ●

● فرگرد استاد ●

_____زندگی سروده ی : آیا « هیچستان»______

زندگی را زندگی مشنو پسر !

زندگی را زندگی کن سر به سر !

زندگی کردن نشان زندگی است !

زندگی تیر نشان بندگی است !

کل هستی محرمانند و کسان !

با کسان بنشین ، برخیز، مان ، ران !

زندگی وقت سحر می خوردن است !

از خدا اسرار حق بشنفتن است !

خود خدا عاری است از جز خود بدان !

این نشان را کن تو حک در جسم جان !

خود خدا عشق است در قاموس عشق !

بردن عشق است عشق ، از عشقِ عشق !شکر

14/7/1388

سروده ی شاعر معاصر اقای « ایا» متخلّص به هیچستان همراه با لوگو ایشان

دنیای ما دنیا علم وعمل است وتا زمانی که انسان به پرورش فکر وروح وذهن خود می پردازد میتوانیم امیدوارباشیم که دنیائی رو به رشد را شاهد خواهیم بود دراین میان انسانهای بیشماری در سراسر دنیا در تلاشند که به بهترین شکل آموزشی نسل حاضر جوان ونسل آینده کشور خود وحتی جهانیان را به طریقه ای منطقی وبرنامه ریزی شده پیش ببرند معلمین ودبیران واستادان درتمامی جوامع دنیا از جمله افراد آموزش دیده وروشنفکری هستند که همراه با علوم در سراسر دنیا مجبور هستند پسش بروند چارکه سالیانه کتب جدید درسی وپیشرفت ورشد زمینه های فرهنگی با بوجود آمدن مکاتب جدید فکر واندیشه همواره لزوم یادگیری وپرورش ایشان را برای پرورش نسل خویش وآیندگان ضرروی میکند در بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا این آموزش بطور رایگان با حمایت دولت از طریق اموزش وپرورش به گذاشتن کلاسهائی برای اموزش کتب جدید درسی دراختیار این گروه متعهد گذاشته میشود تا با رویاروئی با دروس جدید برای آموزش در کلاسها درسطح های مختلف آموزشی آمادگی کامل را داشته باشند وتوانائی جوابگوئی به پرسش ها وسوالات دان آموز ودانشجو دانشپژوهان خود را نییز داشته باشند استادان در سطح بالائی قرار دارند که خود هموتاره بدنبال یادگیری علوم جدید وحتی ساختن روشها وشیوه های علمی در دانشگاه های متعدد دنیا هستند واکثر این گرئه خود نویسندگانی در علوم ورشته ای هستند که در آن کار میکنند وعلاقمندی ایشان به رشته ای درسی باعث گردیده است بیشتر سهم آموزش دنیا را با نوشتن کتابها وپیدا کردن ورشهای جدید تدریس وهمچنین ابتکار ونوع آوری های جالب در سطح دنیا بدست گرفته وهمواره سازنده کلاسهای بهتر با نتیجه ای مناسب تر باشند. ____ الفبای درد از « قیصر امین پور »_____

الفبای درد از لبم می تراود

نه شبنم ، که خون از شبم می ترواد

سه حرف است مضمون سی پاره ی دل

الف ، لام ، میم. از لبم می تراود

چنان گرم هذیان عشقم که آتش

به جای عرق از تبم می تراود

ز دل بر لبم تا دعایی بر آید

اجابت ز هر یاربم می تراود

ز دین ریا بی نیازم ، بنازم

به کفری که از مذهبم می تراود

_____ از:« قیصر امین پور »_____

مشخص است که برای دانش آموزان در هر سطحی از تحصیل که باشندنیز بسیار مهم است که نوع آموزشی آنان به طریقی باشد که هریک به شیوه ی خود ,قادر به جذب دروس ویادگیری مطالب آن باشند در نتیجه در نظام آموزشی دنیا تمامی عالمین علوم ها متعدد چه استادین چه جانعه شناسن وروانشناس وگروههای خاض درسته بندی شده در نظام تربیتی .فرهنگی -اجتماعی و آموزشی , دست بدست هم میدهند تا بهترین روش را برای آموزش شادگردان ودانش جویان ودانش پژوهان کشور خویش برنامه ریزی نمایند وسالهای تخصیلی کشور خود را با آمارگیری در طول مدت تحصیل در سطح مدارس ودانشگاهها مورد توجه قرار دهند تا شیوه های تدریس معلمین واستادین علوم را نیز بررسی کرده دریابند که کدامین روش وشیوه اثر بهتری بر دانشآموز داشته وسطح یادگیری ونمره ومیزان آموزش اورا بالا برده است وتا چه اندازه نیز شاگردان معلم ودبیر واستادی موفق وراضی بوده اند وحتی با پرسش از دانش اموزان پیگیر این مسئله هستند که تا چه حدودی با روش یک معلم که سطح نمره ویادگیری دانش آموزخود را در کلاس خود بالابرده است, راضی بوده وایا این شیوه را میپسندد یا خیر وآیا معتقد است که همه ی معلمین بایست این شیوه را دنبال کنند یا خود را درفشار معلم دیده است .

_____ کلاس از:« امیر بخشایی » _____

زنگ اول تئوری

زنگ دوم عملی

زنگ سوم تئوری

زنگ چهارم عملی

خروس می خواند زنگ اول است

معرفی کتابهاست لوازم التحریر هاست

کتابها جلدشان سبز و خطشان سرخ

مدادهایم رنگشان سربی

می خوانم ، می نویسم

می خوانم ، می نویسم

خروس می خواند، زنگ دوم است

چکک قلمهاست

جوهرها قرمز

کارگاه نقاشی از قلم ها پر

و پر از صدای گوش آزار پاره شدن کاغذها و کاغذهای پاره

احساس در جعبه مداد رنگی محفوظ

مدادهای سیاه ، خاکستری ، قرمز ، زرد ، همه تا ته تراشیده

مدادهای سبز و سفید و آبی همه نو

خروس می خواند زنگ سوم است

کتابهای جدید لوازم التحریر جدید

جلدشان قرمز ، خطشان سبز

مدادهایم آبی

می خوانم ، می نویسم

می خوانم ، می نویسم

خروس می خواند زنگ چهارم است

کسی نمانده مشقهایم تمام شده است

_____ کلاس از:« امیر بخشایی » _____

این طریقه آمار گیری وبررسی وپرسش از معلم ودانش آموز چه در سطح دبستان چه دانشگاهها باعث گردیده است که هرروزه به شکل تربیت وآموزش دنیا چیزهای جدیدی افزوده شود ورشد بسیاری نیز در طنظام آموزشی را شاهد باشیم . در گذشته اینکه معلمی ریاضی را با گیتار در کلاس آواز بخواند وتا شاگرد کلاس او, دودوتا چهارتا , را یاد بگیرد هرگز قابل قبول نظام آموزشی نبود اما زمانی که نتایج بررسی شده نشان داد که شاگردان به شکل تفریح وبازی بهتر قادر به یادگیری دروس هتسند بازیهائی را نیز در سطح آموزشی در کشورهای بزرگ جهان اضافه نمودند همچنین بازی با رنگها , ساختن واژه ها , ساختن کارهای دستی وابتکاری وتزئینی از سوی معلم ودانش آموز باعنوان تکلیف برای دانش آموز با نام اینکه: « از ایده های خود استفاده کنید» همه وتمامی اینها برای یادگیری یک یا چند بخش درسی ونمونه های جالبی برای تدریس درکلاس همراه با تفریح وسرگرمی ….همگی باعث گردیده است تا شاگرد ومعلم در فضائی دوستانه با خنده وشادی ودرست مانند زنگ تفریحی اما با حضور معلم خود درکلاس درس به یادگیری علوم درسی بپردازند .

_____ نقاشی « سروده ی فرزانه شیدا» _____

واژه ها از چه چنین گشته دلم

هر سخن در قفس سینه گرفتار شده ست

هر چه خواهم که بگویم از دل

بی سخن میمانم

باز یک حرف بدنبال حروفی دیگر

در درون می چرخد

خیره بر دفتر خود میمانم

حرفها بسیار است لیک خاموشتر از خاموشم

دل سبک نیست به این جمله وآن جمله که

نقشی دارد در درون ذهنم

جای آن حس سبک گشتن و عاری شدن از غم

خالیست

واژه ها در نگهم همچو

یک نقاشی ست

زندگانی هم نیز

گرچه سرشار ز رنگ

لیک تنها در قاب

نقش یک تصویریست

در سکوتی مبهم

و درون دل من

همهمه غوغائیست

لیک لبها به سکوت

دیده حیران و نگه بر هر سو

باز هم چشم نبیند جائی

سر پر اندیشه پر از افکار است

لیک در جمله نمی گیرد شکل

و نمیدانم من به چه سان باید گفت

اینقدر میدانم

که بدل رنگ سکوت

باز پررنگ ترین نقاشی ست

وبسی دلگیرم

و بیادم آمد غم دلگیر فروغ

آندمی را که نوشت :

من بسی مردن را, زندگانی کردم

و دلم را دیدم که همانند فروغ

مانده در حاشیه ها

و ز غم دلگیر است

….

زندگی دورتر از من جاریست

و دلم میخواهد

رنگ پر رنگ سکوت

جای خود رابدهد

به زلالی همان اشعاری

که به نقاشی اندیشه من رنگی داد

و دلم زیست به عشق

____ ف.شیدا / یکشنبه28خرداد1385____

تحقیقات نشان داده است که هرچه کارهای گروهی را درمیان دانش آموزان ودانشجویان ودانش پژوهان بیشتر کنند جامعه ای بهتر را دارا خواهند بود چراکه لازمه کار وموفقیت در هر رشته وکار وحرفه ای حتی درسطح ساده زندگی چون زندگی با همسایه بلزمه ی آن همکاری مشترک طرفین است وبه همین نسبت زمانی که دانش آموز ازدوران کودکی تا اخرین سطح تحصیلی خود مجبور باشد با همکاری واشتراک درگروهای مختلف با اخلاقهای مختلف کار کرده کاری مشترک ودسته جمعی را به معلم تحویل دهد ناچاز میشود باهر شخصی نیز کنار بیاید وهمین تعلیم خوبی برای آینده ی اوست که درجامعه قادر باشد با انواع انسانها بسازد وبا آنان همکاری کند وکمتر دچار دردسر شود مسلم است که همواره گروهی تنبل را به کروهی زرنگ میاندازند تا این برآن وبرعکس اثر بگذاردوهردو طرف بخاطر نمره ای که مشترک است از کار گروهی درکارنامه نوشته میشود مجبور باشند که خوب کار کنندوحتی یکدیگر ر مجبور بکار کردنی اشتراکی نموده وهمگان در تلاشی یکسان باشند وبا برنامه ریزی های خود برای ارائه ی دروس وتکالیف گروهی هردانش آوزمجبور باشد بخشی ازکار را بعهده بگیردوازانجا که این دیگر تمریتن یامشق شخصی خودد نیست که بخواهد یا نخواهد آنرا بنویسد تنها خود او جوابگوی فردی بر انجام ندادن درس ومشق خود باشد لذامجبور میشودبخاطر فشار گروه وتوقع جمعی گروه سهمخود را انجام داده وفعالیت خودرا به تلاشی گروهی تبدیل کند تا دیگران بااو مشکل نداشته باشند .

_____ ندیده ای مگر !؟« سروده ی فرزانه شیدا» _____

ندیده ای مگر چگونه بوده ام؟!

از اشعارم چه یافته ای

از نگاهم چه خوانده ای

از گامهایم کدامین جاده را در رویای خویش رفته ای؟!

نمیدانی مگر من روحم را

اگر به رود بخشیدم

از پیچ های سخت

از دل سنگها به قهر گذشت

جانم را گر به موج دریا بخشیده ام

طوفانی شد

به ابر اگر نفسم را سپرده ام

رعد و برق را مهمان خویش کرد و بارید

دستانم را اگر به بوته های جنگل آویختم برگریزان شد

از پریشانی دلم آرام نداشت

هر که کمی از مرا گرفت

اما عشق را هرگز نشد به کس دیگری ببخشایم

مهر تو در سینه من

تنها از آن من بود و بس

از آن قلب من بودو بس

اگرچه روح سرگردان جان موج دیده

نفس پر طپش و دستهای بیقرارم همچنان

در پریشانی جستجو گر تو بود

اما عشق تو همیشه با من بود

همیشه با من

_____ تیرماه 1382 از: ف . شیدا _____

البته بسیارند شاگردانی که درکل دل بدرس نمیدهند ودرکار گروهی مثل بعضی از افراد جامعه افراد مصرف کننده سودجوئی هستند که از کار دیگران نمره وسود خود را میبرند اما بهرشکل ان دانش آموز برتر نیز میاموزد که در مواجه شدن با چنین افرادی چه در محیط درس ومدرسیه چه در محیط بازتر جامعه چگونه عملکردی را پیش بگیرد تا اوهم این میانبی نصیب نماند ودرعین حال به تنهایی مجبور به کشیدن بار همگان درکار گروهی نباشد چون همانگونه که میدانید دنیای ما دنیائیست که همواره از افراد برتر توقع بیشتری نیز دارند وشاگرد تنبل هم از شاگر زرنگ توقع دارد زمانی که او بهتر وموفق تراست بخشی ازکار را بعهده بگیرد که میتواند نتیجه بهتر داشته باشد وبنوعی سواستفاده از برتری دیگران است .همواره در سطح بزرگتر جامعه انسانهای بزرگترهم همینکار را با انسانهای باهوش وبرتر میکنند وبرای راه افتادن کارخود از آنان در زمینه های فکری عملی سواستفاده میکنند ویا ازاو بیشتر کار میکشند یا از فکر وعمل او بهره برداری ناحق میکنند ودرلباس دوست یا مدیر ورئیس ازاو سود میجویند وکمبودهای خود را با یاری او درپشت او پنهان میکنند زمانی که درنهایت کار انجام شده بنام این دوست واین مدیر ورئیس تمام میشود وزحمت کشیده را فرد برتر وباهوش تر کشیده است همانگونه که زحمات پرورش بعهده ی معلم ودبیر واستاد است نام آنرا وافتخار آنرا آموزش وپرورش میبرد که بگویند طریقه ی عملکرد آموزش وپرورش شیوه ای خوب برای دانش آموز در سطح جامعه بود وعرق معلم واستاد وزحمات سرو کله زدنهای روزانه در پشت این حرف کامل فراموش میشود وخستکی برتن معلمواستاد نیز باقی میماند درصورتی که توجه به معلم ودبیرواستاد امروزه با دقت نظر اموزش وپرورش در کشورهای بزرگ ودادن جوایزی ونشان دادن او در رادیو تلوزیون وتشویق وتحسین تشکر از زحمات آنان حال چه بادادن هدیه ای مادی چه با تشکر نامه های ارزشمند این شوق را در معلم ودبیرواتساد اضافه میکند که تلاش خویش را افزوده وکلاسی برتر به جامعه ای تحویل دهد که قدر زحمات اورا دانسته وکارهای او را میبیند وبر آن ارج ومنزلتی قائل است.

ازدیدگاه مردم اهل « فلسفه » به دانش وآموزش نگاهی میکنیم:زمان زیادی طول کشیده است تا از کتاب هایی مانند " فلسفه علوم " نوشته دکتر علی اکبر ترابی و یا " فلسفه علمی " نوشته «فلیسین شاله و ترجمه یحیی مهدوی »و همچنین " فلسفه علوم " نوشته« دکتر هاشم گلستانی» به «رشته فلسفه علم» به عنوان یک « رشته دانشگاهی» برسیم.

« یحیی مهدوی» در مقدمه مترجم می نویسد :" احتیاج شدید « دانش آموزان »سالهای ششم علمی و ادبی دبیرستانها به کتابی که حاوی مواد برنامه فلسفه ایشان باشد راقم این سطور را به این فکر رهبری نمود که هنگام تعطیل تابستانی رساله ای در این باب تهیه کند….کتاب فلسفه ای که " فلیسین شاله " نوشته در دو مجلد و تقریبا حاوی تمام رشته های فلسفه است.یعنی جلد اول آن روان شناسی و حکمت اولی را شامل است و جلد دوم آن فلسفه علمی ( متدولوژی یا شناخت روش علوم ) و اخلاق را."

دکتر ترابی نیز در پیشگفتار کتاب می نویسد" فلسفه علوم مطابق برنامه های دانشگاههای بزرگ جهان منجمله دانشگاههای کشور فرانسه ( پاریس و بردو ) شامل : متدولوژی ( روش شناسی یا شناخت روشهای علوم )- علم و معرفت علمی –انسان شناسی-تاریخ-روان شناسی-جامعه شناسی-علوم ریاضی-علوم ظبیعت ( علوم فیزیکی – علوم زیستی ) است."او در ادامه می افزاید " در برنامه تفصیلی فلسفه علوم دانشگاههای ایران نیز که ناظر به برنامه های کشورهای پیشرفته است.همین مطالب و موضوعات مهم شمرده شده بویژه شناخت انسان و فرهنگ انسانی محور اصلی فلسفه علوم در نظر گرفته شده است."

دکتر هاشم گلستانی نیزدر پیشگفتار کتاب می نویسد"کتاب حاضر که از نظر خوانندگان ارجمند میگذرد بیش از هر چیز کتاب درسی دانشگاهی است که با توجه به محتوی درس فلسفه علوم تهیه و تدوین گردیده است."با این حال با نگاهی به قسمت مراجع از میان 51 منبع ذکر شده تنها 7 منبع به زبان عربی و بقیه از کتاب های فارسی استفاده شده است.

با نگاهی به محتوای این کتابها فاصله آنها از " فلسفه علم " به معنی امروزی آن آشکار خواهد شد.البته هنوز هستند افرادی که با چنین کتاب هایی درباره رشته فلسفه علم داوری می کنند.

از کتاب هایی که در حوزه " فلسفه علم " هستند می توان به کتاب " علم شناسی فلسفی " دکتر سروش اشاره کرد.

کتاب " علم شناسی فلسفی " با ترجمه عبدالکریم سروش با ویراست جدید روانه بازار کتاب شده است.چاپ اول این کتاب در سال هزار و سیصد و هفتاد و دو از طرف موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ( پژوهشگاه ) نشر یافته بود.

بطوری که دکتر سروش در مقدمه مترجم نوشته است " کتاب در بردارنده مقاله هایی از دانشنامه فلسفه ویراسته " پل ادواردز " است ".البته در ویراست جدید که پس از شانزده سال انتشار می یابد سه مقاله تالیفی نیز به مقاله های ترجمه شده افزوده شده است.در چاپ اول ذکر شده بود" شمار اندکی از مقالات ترجمه شده در غایت ایجازست و می توان گفت که فقط به کار منتهیان و متخصصان می آید.بقیه درخور متوسطان است.و هیچکدام چنان نوشته نشده است که مبتدیان را به کار آید."در چاپ جدید از طرف ناشر کتاب که انتشارات صراط است عنوان شده است " دانشجویان فلسفه ( به ویژه فلسفه علم ) و اساتید فلسفه مخاطبان اصلی کتاب اند."

بنظر می رسد که آرام آرام اساتید و دانشجویان رشته فلسفه علم به عنوان گروه مخاطبان در پشت جلد کتاب ها ظاهر می شوند . پایان بحث فلسفه ●

همانگونه که در بخش فوق خواندید اینهم نمونه ای از عملکردهای انتخاب شده از سوی انسانهاست وهمواره مکاتب بسیاری وجود دارند که استادان آن از بزرگان فلسفه ومنطق یا دیگر علوم بوده اند در هر شکل آنچه بیش از همه می باید مورد توجه انسانها قرار بگیرد این است که انسان برای اموزش هرچی با تکرار وتمرین ووقت گذاشتن بروی آن میتواند خود را تا به مقام استادی درحرفه وفن وحتی اندیشه ای پیش ببرد ولازمه ی آن آشنائی با آن فن ویا حرفه ویا مبانی ومکاتب متعدد فکری ست که دانش ]ریک برای همگان ضروری بنظر میرسد تا قادر باشند با دیده ای روشن در جهانی زندگی کنند که گاه در سیاهی های ندیدن چشمان کور بسیار از چشم میافتد وممشکل ساز انسانهائی میشود که زحمت کش وخود ساخته تنها هدف خویش را بر یک زندگی با اعتقادی راستین وراه ومنش وبینشی پاک گذاشته اند وهمواره نیز در مقام استادی میتوان بهترین بود وبدترین همانگونه که خدا بهترین وبزرگترین استاد دنیاست وشیطان نیز به شهم خود استاد خوبیست وانساهنا نیز ازاین دواستاد خود یکی را برگزیده به مقام استادی یکی ازاینها در روی زمین برمی آیند اما میبایست این را بخاطر بسپاریم که همواره خوب بودن بااینکه زیانهائی را نیز به همراه خواهد داشت درمقابل استادان فن زشتی وبدی اما هریک درجای خویش جواب خود زا نیز دردنیا وآخرت خویش باز پس خواهند گرفت لذا چه زیباست وچه انسانی درمقام خوب بودن استاد باشیم که لازمه ی آن دانش واموزش وساختار فکر واندیشه وروح ودل ماست.

* – بالاترین مکتب در دنیا مکتب خداوند است است وبهترین درس «عشق» : فرزانه شیدا

____________________-

*- شاگردانی که بدون نوآوری ! همواره سخن استاد خویش را تکرار می کنند هیچگاه برای خود و استادشان فر و شکوهی ، ارمغان نمی آورند . ارد بزرگ

*- ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است . ارد بزرگ

*- بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست . ارد بزرگ

*- دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد . ارد بزرگ

_____’پایان فرگرد استاد ______

¤¤¤ نویسنده : فرزانه شیدا ¤¤¤

برگرفته از : http://b4armannameh.blogspot.com/2010/01/blog-post_687.html

Advertisements

نوشتن دیدگاه »

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در وردپرس.کام.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: